Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.
Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
Zákony a předpisy: – zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů