Ochrana osobních údajů e-shopu Rokker.cz

Společnost JMTeam s.r.o. se sídlem Šimůnkova 1685/22, Praha 8, 182 00, IČ 28961706 (dále jen "prodávající" nebo "správce") zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
- jméno, příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- adresu/sídlo

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě pověření v souvislosti s nabytí účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naříze o ochraně osobních údajů)
- JMTeam s.r.o. / Rokker.cz
- jiné společnosti v podobě přepravce, platební brány a to za účelem vyřízení Vašich objednávek a požadavků.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky Rokker.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies.
Cookies jsou malé textové soubory, které používá téměř každá webová stránka, aby identifikovala své pravidelné návštěvníky. Cookies nejsou programy, které by se integrovaly do systému uživatele a mohly jej poškodit. Cookies stránky Rokker.cz neobsahují žádné osobní údaje k Vaší osobě, ale pomáhají stránce Rokker.cz na základě číselného kódu při analýze otevírání webových stránek. Díky zjištěným informacím můžeme upravit naši domovskou stránku tak, aby lépe vyhovovala Vašim potřebám. Samozřejmě máte možnost cookies kdykoli ve svém internetovém prohlížeči zakázat.

Google analytics - Administrátor používá službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tato služba pomáhá Administrátorovi analyzovat způsob používání internetového obchodu. Google Analytics využívá soubory Cookies pro analýzu způsobu využívání internetového obchodu.

TOPlist - monitoring návštěvnosti webových stránek (TOPlist s.r.o. nám. Dr. Václava Holého 1054/13, 180 00, Praha 8).

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce
- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše údaje nikdy nepředáváme pro marketingovými účely třetím osobám.